West Wales Branch

Welcome - Creoso! We are here to provide support and information to help parents and pregnant women in Ceredigion, Carmarthenshire & Pembrokeshire

Branches are led by volunteers and offer local parents and parents-to-be invaluable support, services and NCT events, to help them get the most out of their new roles.

The aim of these pages is to provide information about the activities and services of the West Wales NCT branch. You do not have to be a member of the NCT to benefit from the services we offer, but it helps us if you join!

For information about NCT antenatal courses, email bookings1w@nct.org.uk / or Phone 0844 243 6974 or check out our courses on the Course Finder pages. Run by local parents, our branch offers support, information and friendship to new parents and parents-to-be.

You can also find us on Facebook

We are not able to offer courses through the medium of Welsh at present, however if you are a welsh speaker and would like to train as an Antenatal teacher or Breastfeeding counsellor for the NCT to provide either of these services we would like to hear from you. (Training would be through the medium of English as courses are validated by the University of Worcester.)

****Congratulations to Sarah - our new Welsh speaking NCT Breastfeeding Cousellor****

 

Rydym ni ar gael i ddarparu cymorth i fenywod beichiog a rhieni yn Gorllewin Cymru.

Nod y tudalennau yma ydy i ddarparu gwybodaeth ynghylch gweithgareddau a gwasanaethau'r gangen. Does dim rhaid i chi fod yn aelod o'r NCT er mwyn defnyddio ein gwasanaethau, ond mae'n ein helpu ni os ydych chi'n ymuno!

Am fwy o wybodaeth ynghylch gwersi cyn-enedigaeth yr NCT, ebostiwch bookings1w@nct.org.uk / 0844 243 6974, neu porwch drwy ein cyrsiau ar ein tudalennau Chwilgwrs.

Rydym ni yn rieni lleol sydd yn cynnig cefnogaeth, gwybodaeth a chyfeillgarwch i rieni a darpar-rieni.

Nid ydym yn cynnig cyrsiau yng nghyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd; er hynny os ydych yn siarad Cymraeg ac yn awyddus i hyfforddi fel athrawes Cyn-enedigaeth neu gynghorwraig Fronwydo gyda'r NCT er mwyn cynnig un o'r gwasanaethau hyn hoffen glywed gennych. (Byddai'r hyfforddiant drwy gyfrwng y Saesneg gan y dilysir cyrsiau gan Brifysgol Worcester.)

 

West Wales Branch contacts

Main branch contact:
Telephone
01545 580559